• Polski
  • English

MOST – program mobilności studentów 2017/18

31 października rozpocznie się rekrutacja na MOST na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada.

Tak jak w latach ubiegłych, dla studentów I i II stopnia, a także studiów inżynierskich oraz doktorantów przygotowano szeroką ofertę kierunków i uczelni.

Do dwudziestu uniwersytetów fundacyjnych Programu dołączyło aż dziewięć uczelni stowarzyszonych.

Ze względu na liczbę uczestniczących w Programie ośrodków akademickich, jest to łącznie ponad 1000 ofert na studiach I i II stopnia oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl, a zainteresowani Studenci dodatkowo mogą kontaktować się z Uczelnianymi Koordynatorami Programu MOST.

Promocją i rekrutacją do Programu w naszej w naszej Uczelni zajmuje się Koordynator Uczelniany, Pani mgr Karolina Rochnowska (Dział Kształcenia, tel: 56 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl).