• Polski
  • English

Logicy w Chinach

Pracownicy Katedry Logiki  w dniach 12.12-18.12 2017 r. uczestniczyli  w seminarium poświęconym polskiej sylogistyce na Tsinghua University Beijing w Chinach. Podczas swojej podróży brali również udział w warsztatach:  Chinese-Polish Workshop On Applied Logic na Beijing Normal University.