• Polski
  • English

Listy rankingowe najlepszych absolwentów roku 2017/18

W dziekanacie dostępne są listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia z roku akademickiego 2017/18r.

Można uzyskać zaświadczenie o przynależności do tej grupy na potrzeby kredytu studenckiego.