• Polski
  • English

Learning Polish

During your stay in Toruń You will be enrolled to basic course of Polish. Below you will find Survival Polish with phonetic transcription (pronuntiation).

Also check courses provided by: THE CENTRE OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE FOR FOREIGNERS

EnglishPolishPhonetic
Transcription
Good Morning
Good Afternoon
Dzień DobryJayne Doh -Brih
Good EveningDobry WieczórDoh-Brih Vyeh Choor
Hello/ByeCześćCheshch
Good ByeDo WidzeniaDoh Vee- Dze -Nya
Excuse MePrzepraszamPshe- Prah -Sham
YesTakTaak
NoNieNyeh
PleaseProszęProh -Sheh
Thank YouDziękujęJeng- Kui -Yeh
I UnderstandRozumiemRo- Zoo -Myem
I Don’t UnderstandNie RozumiemNyeh Ro- Zoo -Myem
I Don’t KnowNie WiemNyeh Vyem
WhatCoTsoh
WhereGdzieGd Jeh
HowJakYak
How MuchIleEe -Leh
TicketBiletBee -Let
StreetUlicaOo- Leet -Sah
Where Is …
Gagarina Street?
Gdzie Jest …
Ulica Gagarina?
Gd Jeh Yest Oo- Lee –
Tsah Ga-Ga- Ree -Nah?
I’m LostZgubiłem Się- (Masc.)
Zgubiłam Się- (Femin.)
Zgoo- Bee -Wem Sheh
Zgoo- Bee -Wam Sheh
My Name IsNazywam SięNazyvam Sheh
Where’s The Toilet?Gdzie Jest Toaleta?Gd Jeh Yest Toaletah?
I`D Like …ThisChciałbym…ToH-Chow -Bim … Toh
SmallMałyMa -Wih
BigDużyDoozh -Ih
Student DormitoryDom StudenckiDom Stoo- Dent -Skee
CanteenStołówkaSto- Woov -Kah
CinemaKinoKee -Noh