• Polski
  • English

Kurs biblioteczny dla studentów I roku

Biblioteka Uniwersytecka oferuje studentom I roku szkolenie biblioteczne w formie kursu elektronicznego. Celem szkolenia jest  zapoznanie studentów z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego UMK oraz z zasadami korzystania z zasobów drukowanych i elektronicznych dostępnych na UMK.

Kurs elektroniczny dostępny będzie dostępny na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej: https://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne