• Polski
  • English

Konkurs na wyjazdy z Programu Erasmus+ w roku 2017/18

Szanowni Studenci Wydziału Humanistycznego!

Z dniem 6.02.2017 otwarty zostaje  konkurs na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18.

Informacje na temat instytucji partnerskich Wydziału Humanistycznego znajdują się na stronach Biura  Programów Międzynarodowych: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/partnerzy/

Udział w rekrutacji mogą wziąć studenci Wydziału Humanistycznego, którzy w chwili wyjazdu:

  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na danym stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd (dopuszczalny jest tylko jeden wyjazd w ramach każdego stopnia studiów)
  • legitymują się średnią ocen z całego przebiegu studiów powyżej 3,7 (poświadczona przez dziekanat)
  • władają językiem obcym, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym studiowanie i uzyskiwanie zaliczeń (przedstawienie dokumentu o znajomości języka)
  • przedstawią w treści listu motywacyjnego przybliżony program studiów zawierający listę ewentualnych  przedmiotów/obszarów zainteresowań, na których chcieliby się skoncentrować w trakcie studiów zagranicznych
  • wypełnią  “Formularz zgłoszeniowy” znajdujący się na stroniehttp://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/dokumenty/

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w dziekanacie wh u pani Anny  Mielczarek-Taica (pok. 109) do dnia 15 marca 2017. 

Proszę o wstępne zapoznanie się z plikiem „wytyczne do wyjazdów”  na stronie: http://www.erasmushum.umk.pl/

 W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Mobilności: drem hab. Zbigniewem Nerczukiem, prof. UMK: zibbi@umk.pl [dyżur: poniedziałki, 11.45-13.15 (tel. 56 611 3675)].