• Polski
  • English

Konferencja: Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej

Konferencja Znaczenie  filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej stanowi kontynuację podobnej debaty, zorganizowanej przez Instytut Filozofii UMCS w 2014 r.

Okazała się ona tak owocna i inspirująca, że uczestnicy zdecydowali się kontynuować spotkania, powtarzając je corocznie w innym ośrodku.

Temat toruńskiej konferencji, Człowiek pośród ludzi, pozwoli skupić uwagę na zmianie celów, zadań i sposobów wypełniania ich przez człowieka, jaka zarysowała się w oświeceniu w stosunku do wcześniejszych epok, kiedy tłem i dopełnieniem pojęcia człowieczeństwa najczęściej bywało pojęcie natury, stworzenia i Stwórcy. Chcemy przedyskutować sposób ujmowania człowieka w „stanie natury” i w obrębie różnego rodzaju społeczności – państwowych, obywatelskich, „ogólnoświatowych”, w roli twórcy oraz uczestnika towarzystw naukowych, edukacyjnych, politycznych, religijnych, a ponadto zastanowić się wspólnie nad rozstrzygnięciami, proponowanymi przez osiemnastowiecznych filozofów, inspirującymi zarówno konceptualnie, jak i praktycznie.

Zakład Historii Filozofii, Instytut Filozofii UMK
Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, tel. (056) 611 36 73

Informacje szczegółowe

Konferencja odbędzie się w dn. 6-7 listopada 2015 r.
Lokalizacja: sala konferencyjna w gmachu Hotelu Uniwersyteckiego, ul. Szosa Chełmińska 83A
Program konferencji można znaleźć tutaj

Organizatorzy:

Zakład Historii Filozofii
Instytut Filozofii UMK w Toruniu
Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Kierownictwo naukowe konferencji:

Dr hab. Barbara Grabowska 
Prof. dr hab. Adam Grzeliński 
Prof. dr hab. Jolanta Żelazna

Sekretarz naukowy konferencji:

dr Marta Szymańska-Lewoszewska