• Polski
  • English

KONFERENCJA: KNOWLEDGE REPRESENTATION IN MANY-AGENT SYSTEMS 2018

Konferencja Knowledge representation in many-agent systems 2018  organizowana jest w ramach interdyscyplinarnego projektu pt.Reprezentacja wiedzy w systemach wieloagentowych.Projekt finansowany jest przez Wydział Humanistyczny UMK. Celem konferencji jest przedstawienie interdyscyplinarnych badań dotyczących reprezentacji wiedzy w wieloagentowych naturalnych i sztucznych systemach poznawczych w aspekcie strukturalnym,poznawczym i funkcjonalnym.

September 7-8, 2018
Nicolaus Copernicus University, Toruń

Główne tematy konferencji:
– modele reprezentacji wiedzy pojęciowej,
– analiza struktury relacyjnej komunikacji na poziomie międzyosobowym,
– modele intencjonalności społecznej,
– logika epistemiczna i jej aplikacje do ontologii społecznych,
– ontologie dziedzinowe, języki ontologii WWW i ich zastosowanie,
– formalne reprezentacje wiedzy i reprezentacja pojęć w mózgu.

The aim of the conference is presentation of the interdisciplinary research on knowledge
representation in many-agent natural and artificial cognitive systems from the structural,
epistemic and functional point of view.

Topics of interests:
– models of representations of conceptual knowledge,
– the analysis of the relational structure of communication at the interpersonal level,
– models of social intentionality,
– epistemic logic and its applications to social ontologies,
– domain ontologies, Web ontology languages and their applications,
– formal representation of knowledge and representation of concepts in the brain.

Key speakers
Włodzisław DUCH (Neurocognitive Laboratory and Dep. of Informatics, Nicolaus Copernicus
University, Toruń)
Roberta FERRARIO (Laboratory for Applied Ontology, Institute of Cognitive Sciences and
Technologies, Trento)
Tomasz JARMUŻEK (Department of Logic, Nicolaus Copernicus University, Toruń)
Jerome LANG (CNRS, Paris)
Sabine PLOUX (CNRS, Institut des Sciences Cognitives, Univ. Lyon 1)
Gerhard PREYER (Institute of Sociology, Frankfurt University)
Dariusz SUROWIK (Institute of Sociology and Cognitive Science, Białystok University)

Venue of the conference
Center for Modern Interdisciplinary Technologies
Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland
Wileńska Street 4

Organizers:
Nicolaus Copernicus University
Department of Cognitive Science and Epistemology (Prof. Urszula M. ŻEGLEŃ)
Kogni_LAB (Dr Daniel ŻUROMSKI)
Department of Logic (Associate Prof. Tomasz JARMUŻEK)
Neurocognitive Laboratory, CMIT, Department of Informatics (Prof. Włodzisław DUCH)

The nearest related resource:
FedCSIS, September 9-12, 2018 Poznań

Secretary
Maria K. Przybylska, PhD student
Address to correspondence:
knowledgerepresent.conference@gmail.com

Call for papers

The deadline: August 15, 2018

>PARTICIPATION FORM<

>PAYMENT DETAILS<

Scientific Committee of the Conference

Włodzisław Duch, NCU (the head of the Department of Informatics, and the head of Neurocognitive Lab in the CMIT)

Andrzej Pietruszczak, NCU (the head of the Department of Logic)

Anna Beata Kwiatkowska, NCU (the President of the Kuyavian-Pomeranian Branch of the Polish Information Processing Society)

Anita Pacholik-Żuromska, NCU (Vice-President of the Polish Society of Cognitive Science)

Maciej Witek, Szczecin University (President of the Polish Society of Cognitive Science)

Urszula Żegleń, NCU (the head of the Dep. of Cognitive Science and Epistemology)

Useful links:

www.visittorun.pl (information about the city)

www.umk.pl/en/ (website of Nicolaus Copernicus University)

www.umk.pl/uslugi/hotel/ (information about hotel in Polish)