• Polski
  • English

Kolejne stypendium Rektora dla dra Adriana Wójcika

Dr Adrian Wójcik z Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu ponownie otrzymał stypendium Rektoera UMK za wysoko punktowaną publikację (udział procentowy: 100%).

Nagrodzona publikacja: Visiting Auschwitz: evidence of secondary traumatization among high school students w “American Journal of Orthopsychiatry 2017”, s. 1-7. Impact Factor ISI: 1.692, punktacja MNiSW: 35.000.