• Polski
  • English

Kolejne Granty z NCN na Wydziale Humanistycznym!

W konkursach NCN Sonata 10 i Opus 10 granty otrzymało 2 naukowców z Wydziału Humanistycznego UMK – dr Katarzyna Suwada (Instytut Socjologii) oraz dr hab. Tomasz Jarmużek (Katedra Logiki). Grant w konkursie Preludium otrzymał mgr Mateusz Klonowski (Katedra Logiki). 

Dr hab. Tomasz Jarmużek zdobył grant (opus 10, HS1) na realizację projektu: Metateoria systemów tablicowych.

Dr Katarzyna Suwada

Dr Katarzyna Suwada zdobyła grant (Sonata 10, HS6) na realizację projektu: Strategie osiągania równowagi w życiu rodzinnym i zawodowym w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku. Analiza socjologiczna.

Mgr Mateusz Klonowski

Mgr Mateusz Klonowski zdobył grant na realizację projektu: Tablicowe systemy logiki wiążącej motywowane filozoficznymi interpretacjami spójników języka naturalnego.