• Polski
  • English

Kariera dwutorowa dla sportowców

Do 17.10.2019 studenci, szczególnie pierwszoroczni, mogą ubiegać się o uczestnictwo w Programie  kariery dwutorowej student-sportowiec.

Informacja o rekrutacji: https://www.ucs.umk.pl/kdwutorowa/program-k-d-rekrutacja/

Do 15.10. studenci, w tym studenci pierwszego roku mogą starać się o stypendium Stypendium JM Rektora UMK w Toruniu za wybitne osiągnięcia sportowe

Informacja: https://www.ucs.umk.pl/student/stypendia-sportowe/

Regulamin: https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/nPa1Ga/157_UMK_Stypenidia_sportowe_rektora.pdf

Wniosek i załączniki: https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/nPa1Ga/157_UMK_stypendia_sportowe_zalacznik.pdf

 

Wybitni sportowcy mogą również starać się o przyznanie stypendium Ministra NiSzW za osiągniecia

Informacja: https://www.ucs.umk.pl/student/stypendia-sportowe/

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20182019

Zebrane wyżej informacje są też opublikowane na naszym FB https://www.facebook.com/UniwersyteckieCentrumSportoweUmk