• Polski
  • English

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia

Wniosek w sprawie powierzenia Wydziałowej Komisji Dydaktycznej sprawowania kontroli nad wewnętrznym systemem zapewnienia jakości ksztalcenia