• Polski
 • English

Opiekunowie kierunków i lat studiów

Studia I stopnia

Socjologia

 • I rok: dr Wojciech Goszczyński
 • II rok: dr Łukasz Dominiak
 • III rok: dr Jarosław Domalewski

Medioznawstwo

 • I rok: dr Łukasz Afeltowicz

Studia II stopnia

Socjologia

 • I rok: dr Maciej Gurtowski
 • II rok: dr Piotr Stankiewicz

Praca socjalna (kierunek realizowany wspólnie z WNP):

 • I rok: dr Agnieszka Furmańska-Maruszak

 Filozofia s1:

 • I rok – dr hab. M. Zdrenka
 • II rok – dr K. Wawrzonkowski
 • III rok – dr M. Jaranowski

Filozofia s2

 • I rok – dr M. Leźnicki
 • II rok – dr hab. K. Abriszewski

Kognitywistyka s1:

 • I rok – dr T. Komendziński
 • II-III rok – dr J. Dreszer

Kognitywistyka s2:

 • I rok – dr hab. E. Bińczyk
 • II rok – dr A. Pacholik-Żuromska

MISH

 • I i II rok – prof. A. Grzeliński