• Polski
  • English

Certyfikaty i akredytacje

Kategoria naukowa A+ dla Wydziału

Decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano Wydziałowi Humanistycznemu UMK kategorię naukową A+. Kompleksowej oceny działalności naukowej dokonał organ opiniodawczo-doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Zgodnie z ustawą:podstawowymi kryteriami oceny jakości działalności naukowej 1ub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej jest ocena:

  1. poziomu naukowego prowadzonych badan naukowych lub prac rozwojowych;
  2. efektów działalności naukowej w odniesieniu do standardów międzynarodowych – w tym zwłaszcza publikacje autorstwa pracowników jednostki naukowej w renomowanych wydawnictwach oraz monografie naukowe, […] a także ocena znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej […].

W toku prowadzonych prac Komisja stwierdziła, że Wydział Humanistyczny UMK wyróżnia się jakością prowadzonych badań oraz efektami ich realizacji w porównaniu do innych jednostek naukowych i zaproponowała w uchwale kierowanej do Przewodniczącego Komitetu przyznanie kategorii naukowej A+, która oznacza poziom wiodący w działalności naukowej. Wydział Humanistyczny jako jedyny w Polsce północnej otrzymał tę najwyższą kategorię naukową.
Decyzja o przyznaniu Wydziałowi Humanistycznemu UMK kategorii naukowej A+