• Polski
  • English

Informacje o stypendiach

Wszystkie informacje dotyczące stypendiów dostępnych dla studentów UMK zamieszczone są na stronie www.stypendia.umk.

Prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości e-mail przesłanej 25.09 do naszych studentów przez Dziekanat.