• Polski
  • English

Informacje o stypendiach

STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

Informacje dotyczące stypendiów socjalnych, specjalnych, rektora (naukowych) oraz zapomóg znajdują się na stronach internetowych:

http://www.hum.umk.pl/stypendia-pomoc-materialna-201819/ (PROSZĘ KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI)

oraz

http://www.stypendia.umk.pl/

https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/pomoc/

STYPENDIA SOCJALNE, SPECJALNE (DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH), ZAPOMOGI

Generator będzie otwarty od 8 października 2018 r. od godz. 6:00 do 25 października 2018 r. do godz. 24:00.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w Dziekanacie (ul. Fosa Staromiejska, pokój 106 w godzinach pracy Dziekanatu, tj. od 9 do 12 od poniedziałku do czwartku)

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Generator będzie otwarty od 15 października 2018 r. od godz. 9:00 do 27 października 2018 r. do godz. 15:00

Informacje o miejscu i terminie przyjmowania wniosków przez Odwoławczą Komisję Stypendialną zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://www.stypendia.umk.pl/

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

Informacje dotyczące stypendiów socjalnych, specjalnych, rektora (naukowych) oraz zapomóg znajdują się na stronach internetowych:

http://www.hum.umk.pl/stypendia-dla-doktorantow2018/

(PROSZĘ KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI)

oraz

http://www.stypendia.umk.pl/

https://www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/pomoc/

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Generator będzie otwarty od 8 października 2018 r. od godz. 9:00 do 25 października 2018 r. do godz. 24:00

Termin przyjmowania wniosków od 15 października 2018 r. od godz. 9:00 do 25 października 2018 r. do godz. 15:00.

Komisja stypendialna będzie dyżurowała w ŚRODY w godzinach: 8.00-9.30 (p. 208)
i 17.30-19.00 (p.312)

STYPENDIA: SOCJALNE i SPECJALNE (DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

Generator będzie otwarty od 8 października 2018 r. od godz. 6:00 do 25 października 2018 r. do godz. 24:00.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w Dziekanacie (ul. Fosa Staromiejska, pokój 106 w godzinach pracy Dziekanatu, tj. od 9 do 12 od poniedziałku do czwartku)

ZAPOMOGI DLA DOKTORANTÓW

Generator będzie otwarty od 8 października 2018 r. od godz. 6:00 do 25 października 2018 r. do godz. 24:00.

O dyżurach komisji stypendialnej oraz miejscu przyjmowania wniosków zostaniecie Państwo poinformowani przez przewodniczącego Komisji.