Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Strona główna WH

Historia Wydziału

Władze Wydziału

Rada Wydziału

Nadawanie stopni i tytułów

Postępowania awansowe

Czasopisma Wydziału

Kierunki studiów

Dziekanat

Informacje dla studentów i doktorantów

Konkursy pracownicze

Zapytania ofertowe

Strategia WH

Biblioteka

Centralny punkt logowania

USOSweb

Poczta przez WWW Strona UMK         Odwiedź Toruń         English version         Uniwersytet A-Z         

Wydział Humanistycznyul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
tel.: 56-611-36-10
fax: 56-611-36-32
e-mail: whminus@umk.pl
logo Wydziału Wydział Humanistyczny


Decyzją JM Rektora dzień 5 czerwca 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – godziny rektorskie

Informacje o Wydziale

Historia Wydziału   

Władze Wydziału   

Rada Wydziału  

Nadawanie stopni i tytułów   

Kategoria naukowa A+   

Jednostki Wydziału

Instytut Filozofii   

Instytut Socjologii   

Katedra Logiki   

Granty i stypendia wydziałowe

Granty 2014   


Dokumenty UMK

Statut UMK   

Regulamin studiów   USOS – centralny punkt logowania   

Kierunki studiów

Studia stacjonarne   

Studia niestacjonarne   

Studia doktoranckie   

Studia podyplomowe   

MOST   

Dziekanat

Studia stacjonarne   

Studia niestacjonarne        

Sprawy pracownicze   

Informacje dla studentów i doktorantów

Ogłoszenia   

Erasmus+         MOST   

Procedura ukończenia studiów   

Wzory podań        

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich   

Wydziałowa Komisja Stypendialna   

Pomoc materialna         Opłaty za studia   
Początek strony