• Polski
  • English

Historie ukryte w pamiętnikach. Pamiętnik jako przedmiot i źródło badań naukowych

Instytut Historii i Archiwistyki UMK wraz z Instytutem Literatury Polskiej UMK i Instytutem Socjologii UMK wspólnie przygotowują konferencję Historie ukryte w pamiętnikach. Pamiętnik jako przedmiot i źródło badań naukowych, która odbędzie się w Collegium Maius UMK w dniach 22-23 maja 2018 roku. Zapraszamy do udziału.

Ramowy program konferencji

WTOREK 22 V

Sala im. Ludwika Kolankowskiego (307)

9.30-10.45 otwarcie konferencji i wykłady inauguracyjne:
prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski, Pamiętniki jako nieocenione i zarazem atrakcyjne źródło wiedzy o życiu, kulturze i mentalności ludzi w czasach dawnych i współczesnych (kilka uwag i refleksji)
dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK, mgr Robert Piotrowski, Pamiętniki chłopskie jako przedmiot badań kulturoznawcy-folklorysty
prof. dr hab. Andrzej Kaleta, 100 lat “The Polish Peasant in Europe and America” i metody biograficznej w socjologii

11.00-13.00: BLOK I METODOLOGIA I EDYTORSTWO
Sala im. Ludwika Kolankowskiego (307)

prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski, Pamiętnik Konrada Górskiego (perspektywa edytorska)
dr hab. Adam Fitas, prof. KUL, Pamiętniki Karola Ludwika Konińskiego. Trzy etapy doświadczania archiwum
dr Wiesława Duży, Autor, badacz, czytelnik. O wykorzystaniu pamiętników do badań historycznych w erze cyfrowych edycji źródeł
prof. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska, Rekonstrukcja biograficzna – metoda opracowania dokumentów osobistych jeńców wojennych (dzienników, pamiętników, korespondencji)
dr Joanna Lisek, Pamiętniki żydowskie jako źródła do badań nad kulturą i historią ziem polskich (“Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich”)

14.30-16.30: BLOK II Z DALEKA I Z BLISKA
Sala im. Ludwika Kolankowskiego (307)

dr hab. Adam Kucharski, Wielkie i małe historie we wczesnonowożytnych pamiętnikach podróży Polaków z XVIII w.
prof. dr hab. Dorota Heck, Czesław Kurek i jego memuarystyka (przedwojenny Wołyń i powojenny Śląsk w zapiskach wiejskiego nauczyciela)
dr Joanna Lusek, Poszukiwanie miejsca w przestrzeni powojnia. Siostry Krysty od Przenajświętszego Sakramentu (Zofii Szembekówny) “Notatki z wędrówki na Śląsku w poszukiwaniu miejsca osiedlenia się”
dr hab. Krystyna Dziubacka, Pamiętam, że… Wydobyte z pamięci aspekty życia związane z miejscem
dr Tomasz Marcysiak, Potencjał poznawczy badań autoetnograficznych na przykładzie osobistych doświadczeń w pracy terenowej

14.30-16.30: BLOK III O KOBIETACH, Z PERPSEKTYWY KOBIET
Sala im. Artura Hutnikiewicza (203)

dr Beata Bawej-Lisiecka, W buduarze i w salonie – pamiętniki Polek z I połowy XIX wieku jako źródło do badań historii kobiet
dr Aneta Niewęgłowska, Edukacja uniwersytecka w świetle pamiętników kobiecych przełomu XIX i XX stulecia
mgr Anna Nadrowska, Specyfika egodokumentów dwudziestowiecznych artystek. Lektura porównawcza pamiętników Zofii Stryjeńskiej i “Fantomów” Marii Kuncewiczowej
dr Natalia Jarska, Płeć w pamiętnikach konkursowych. Refleksje nad przydatnością pamiętników konkursowych lat 60. i 70. do badań nad płcią kulturową
dr Mariusz Balcerek, Zbiory pamiętnikarskie w Książnicy Kopernikańskiej

17.00-19.00: otwarcie wystawy Zbiory pamiętnikarskie w Książnicy Kopernikańskiej i wieczór artystyczny:

mgr Krystyna Łakomska, Działalność Komisji Przyjaciół Pamiętnikarstwa przy Towarzystwie Naukowym w Toruniu
prof. dr hab. Władysław Sawrycki i Koło Recytatorów “Heksametr”, “Historie ukryte w pamiętnikach” żywym słowem opowiedziane
Szymon Brucki, Recital “Pamięci Mistrzów”

ŚRODA 23 V

9.00-10.40: BLOK IV PROBLEMY GATUNKOWE
Sala im. Ludwika Kolankowskiego (307)

mgr Edyta Skoryna, Gra z pamiętnikarską konwencją w pierwszej polskiej powieści a miejsce pamiętników w systemie gatunkowym literatury polskiego oświecenia
mgr Katarzyna Mróz, Rola elementów fikcjonalnych w kronikach rodzinnych z terenu Pomorza
dr Izabela Kaczmarzyk, “Być może w przyszłości zapiski te będą dla kogoś cenną pomocą…”. Autopercepcja wojennej rzeczywistości Górnego Śląska w świetle “Dziennika księdza Franza Pawlara”
dr Marta Muzioł, Wspominanie śmierci. Obrazy kresu życia w powieści Weroniki Gogoli “Po trochu”

9.00-10.40: BLOK V PAMIĘTNIKARSTWO ŚRODOWISKOWE I ZAWODOWE
Sala im. Artura Hutnikiewicza (203)

dr Mirosława Bułat, Ukryta historia “matki teatru żydowskiego” i “żydowskiej Eleonory Duse”
mgr Aleksandra Gluba-Pieprz, Kartka z pamiętnika przestępcy. O literackim pamiętnikarstwie półświatka w dwudziestoleciu międzywojennym
mgr Joanna Dobrowolska, “Nie chcę zapomogi ni wsparcia – dajcie mi pracy!”. Międzywojenne “Pamiętniki bezrobotnych” w świetle metody dokumentów osobistych oraz analizy literaturoznawczej
dr Agnieszka Rosa, mgr Kamila Siuda, Analiza egodokumentalna pamiętników archiwistów jako przyczynek do poznania mentalności określonej grupy zawodowej

11.00-12.40: BLOK VI PAMIĘTNIKI CZASÓW NIEWOLI
Sala im. Ludwika Kolankowskiego (307)

prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, Nieodkryte wątki emigracyjnej memuarystyki w Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym
dr Mirosława Radowska-Lisak, Pamiętniki powstańców styczniowych z kolekcji ks. Józefa Jarzębowskiego
dr Jolanta Załęczny, Pamiętniki zesłańców styczniowych źródłem do odmitologizowania martyrologicznej wizji Sybiru
mgr Mirosława Korczyńska-Piasecka, Jak badać niewiarygodne pamiętniki? Problematyczne współautorstwo wspomnień z Syberii Szymona Tokarzewskiego

14.00-16.00: BLOK VII WOJNA I NIEPODLEGŁOŚĆ W PAMIĘTNIKACH
Sala im. Ludwika Kolankowskiego (307)

mgr Magdalena Krzyżanowska, “Geograficzna karta wojny” – o doświadczaniu przestrzeni w pamiętniku Cezarego Jellenty
dr Ilona Zaleska, “Jesteśmy wolni”! Pierwsze dni niepodległości w refleksji pamiętnikarskiej mieszkańców byłego Królestwa Polskiego
mgr Piotr Falkowski, Pamiętnik Aleksandry Wichlińskiej jako relacja o odrodzeniu państwa polskiego
mgr Paulina Oczko, “Północnym wichrem gnane, jesienne liście polskie padły na węgierską stronę, rozsypując się po całej przestrzeni przyjaznej ziemi…” Kilka uwag o życiu obozowym na podstawie “Kroniki obozu internowanych oficerów polskich w Ipolyhídvég w latach 1939-1944”
mgr Ewelina Tobolska, Profesor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki – kolekcjoner i edytor wspomnień wojennych

Konferencji towarzyszy wystawa pamiętników ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Wystawę można oglądać od 23 maja 2018 roku w siedzibie Książnicy.