• Polski
  • English

Grant NPRH dla dra hab. Tomasza Jarmużka, prof. UMK

Dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK z Katedry Logiki zdobył grant NPRH(edycja I/2017, moduł Uniwersalia 2.1). W rankingu konkursowym zajął 2 miejsce.  Grant przeznaczony zostanie na anglojęzyczne tłumaczenie i wydanie książki “Formalizacja metod tablicowych dla logik zdań i logik nazw”.

O książce: 

Niniejsza książka  podejmuje problem z zakresu teorii dowodu w systemach tablicowych. Jednym z jej głównych celów jest  zdefiniowanie formalnego pojęcia dowodu tablicowego – czyli tzw. tablicy –  a co za tym idzie, formalnego sformułowania pojęć pomocniczych, które towarzyszą definiowaniu systemu tablicowego.   W pracy przeanalizowano m.in. pojęcia reguły tablicowej, gałęzi oraz tablicy, proponując ich ogólne i czysto formalne ujęcie.

„Rozprawa habilitacyjna dra Tomasza Jarmużka dotyczy precyzyjnego określenia metody tablicowej. Pozwala to na jej metateoretyczne badanie. Autor podaje bardzo ogólne określenie tej metody, stosowalne w różnego rodzaju logikach. Od tego ogólnego opisu przechodzi do opisów bardziej szczegółowych, stosowalnych w poszczególnych rodzajach logik bądź nawet w ich konkretnych systemach. […] Istotne jest również to, że praca jest pierwszym w Polsce opracowaniem formalizacji metod tablicowych dla logik zdań i logik nazw (jest także ich unikalnym opracowaniem w skali światowej, co jednak miałoby znaczenie dopiero po przetłumaczeniu książki na język angielski).”

Fragment recenzji Prof. dr. hab. Andrzeja Pietruszczaka

„Podejmowana w recenzowanej pracy problematyka jest poważna i godna uwagi. Metody tablicowe stanowią ważną, wciąż nie w pełni zrozumianą technikę rachunkową. […] Zastosowanie tych metod jest szerokie i coraz szersze, również w dydaktyce. Zazwyczaj metody te są ujmowane pół formalnie, pół intuicyjnie. W szczególności zazwyczaj są traktowane pragmatycznie. Praca Tomasza Jarmużka jest jedną z mniej licznych prób konsekwentnie apragmatycznego podejścia do tych metod.  Stanowi realny postęp w wiedzy o metodach tablicowych.”

Fragment recenzji Prof. dr. hab. Marcina Tkaczyka

Strona wydawnictwa: http://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2926/formalizacja-metod-tablicowych-dla-logik-zdan-i-logik-nazw