Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy to tytuł nowego międzynarodowego projektu, realizowanego w Instytucie Socjologii UMK w ramach partnerstw strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego programu Erasmus+.  Projekt ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczą w nim instytuty badań społecznych oraz techniczne uczelnie wyższe z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Czech. Jego celem jest zaadaptowanie … Continue reading Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy