• Polski
  • English

Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy

TEACHENER – Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy to tytuł nowego międzynarodowego projektu, realizowanego w Instytucie Socjologii UMK w ramach partnerstw strategicznych w obszarze szkolnictwa wyższego programu Erasmus+.  Projekt ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczą w nim instytuty badań społecznych oraz techniczne uczelnie wyższe z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Czech. Jego celem jest zaadaptowanie ustaleń społecznych badań nad energetyką do praktyki kształcenia studentów na kierunkach technicznych. W efekcie realizacji projektu powstaną kompleksowe zestawy dydaktyczne, dotyczące takich zagadnień jak udział społeczeństwa w realizacji nowych inwestycji energetycznych, społeczna ocena ryzyka związanego z kontrowersyjnymi rodzajami energetyki, partycypacyjna ocena technologii energetycznych czy prosumpcja jako nowy model wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Budżet realizowanego w latach 2016-2019 projektu to ponad 300 tys. euro. Jego koordynatorem jest dr Piotr Stankiewicz z Instytutu Socjologii.