• Polski
  • English

Grant dla dra hab. Dominika Antonowicza

dr hab. Dominik Antonowicz otrzymał grant w konkursie Dialog!

Celem projektu STATUT 2.0 jest stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania możliwości zwiększenia efektywności funkcjonowania wewnętrznego uczelni, które przewidują nowe rozwiązania prawne określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) poprzez tworzenie wiedzy w zakresie sposobu podejścia do tworzenia fundamentów wewnętrznej organizacji unormowanych w statucie oraz przykładowych (wariantowych) rozwiązań instytucjonalnych, które mogą zostać przeniesione na poziom pojedynczych uczelni.