• Polski
  • English

Godziny dziekańskie

Dziekan Wydziału ogłasza godziny dziekańskie (wolne od zajęć) w dniu 3.10.2018 do godziny 12.30.