• Polski
  • English

Godziny dziekańskie 8 stycznia

8 stycznia między godziną 13.00 a 17.00 na Wydziale Humanistycznym zaplanowane zostały godziny dziekańskie. Uwaga! Godziny dziekańskie dotyczą wyłącznie zajęć prowadzonych na Wydziale Humanistycznym przez pracowników Wydziału (co oznacza, że zajęcia w innych jednostkach – w-f, lektoraty, zajęcia ogólnouniwersyteckie itp. odbywają się zgodnie z planem, podobnie jak zajęcia na Wydziale prowadzone przez osoby “zewnętrzne”)