• Polski
  • English

Godziny dziekańskie

Dziekan Wydziału Humanistycznego ogłasza godziny dziekańskie w dniu 31.10.2018 od godziny 13.00.