• Polski
  • English

Dr Aleksandra Cisłak-Wójcik i dr Adrian Wójcik ze stypendium Rektora za publikacje

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe.

dr Aleksandra Cisłak-Wójcik i dr Adrian Wójcik z Wydziału Humanistycznego  otrzymali stypendium JM (udział procentowy: dr A. Cisłak-Wójcik: 75% i dr A. Wójcik: 25%) za publikację Power corrupts, but control does not : what stands behind the effects of holding high positions w “Personality and Social Psychology Bulletin 2018”, s. 1-14, Impact Factor ISI: 2.504, punktacja MNiSW: 40.000;