• Polski
  • English

Dodatkowa rejestracja na zajęcia

Uruchomiona została dodatkowa rejestracja na zajęcia dla wszystkich studentów WH. W rejestracji znajdują się następujące kursy:

  1. Gender, instytucje i władza (z oferty fakultetów  Socjologii s2)
  2. Psychologia miejsca (z oferty fakultetów Psychologii sj)
  3. Ogólna metodologia nauk  (z oferty fakultetów Psychologii sj)*
  4. Modern Theories of Justice  (z oferty fakultetów Filozofii)
  5. Philosophy of Medicine (z oferty fakultetów z Filozofii)

Serdecznie zapraszamy

Jednocześnie przypominamy, że każdy wykład z innego (niż studiowany) kierunku, który jest oferowany na naszym Wydziale może być potraktowany jako wykład ogólnouniwersytecki dla naszych studentów. Warunkiem jest złożenie podania na 14 dni od momentu rozpoczęcia zajęć.

*Pojawi się na liście 12.10 po godz. 18.00