• Polski
  • English

Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów

Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia w roku akademickim 2017/2018 firma UNIQA, współpracująca z Samorządem Studenckim.

Firma UNIQA oferuje dwa warianty ubezpieczeniowe:

  • wariant podstawowy A w wysokości 30 złotych,
  • wariant rozszerzony B w wysokości 40 złotych.

Składki ubezpieczeniowe można uiszczać w dziekanacie w pokoju 107 (p. Anna Dąbrowska)  do dnia 15 grudnia 2017 r.