• Polski
  • English

Debata “Jaka jest twoja płeć?”

Zapraszamy na panel dyskusyjny: JAKA JEST TWOJA PŁEĆ?

z udziałem Małgorzaty Bieńkowskiej, Jana Wiktora Sienkiewicza, Kazimiery Szczuki i Andrzeja Szahaja
prowadzenie: Aleksandra Derra

3 GRUDNIA (CZWARTEK), 16.00-18.00, Toruń, Collegium Minus, sala I
Wydarzenie towarzyszące konferencji “Nie(hetero) normatywność. Narracje, praktyki, przedstawienia”, 2-4 grudnia 2015,

Płeć jako fenomen niezwykle dynamiczny, wydaje się przejawiać się na rozmaite sposoby w przeróżnych obszarach naszego życia. Manifestuje się w praktykach, działaniach, oddziaływaniach, ideach, symbolach, obrazach, narracjach, przedstawieniach, by wymienić zaledwie niektóre. Ma jednocześnie wymiar osobisty, społeczny, kulturowy, polityczny, ale także biologiczny, materialny, doświadczeniowy. Istotną rolę odgrywają tu elementy heterogeniczne, łączące w sobie to, co zwykło się określać mianem „składników naturalnych (materialnych)” oraz to, co wiąże się z wpływem środowiska, wychowania, socjalizacji, szeroko rozumianych czynników kulturowych.
panelisciW debacie chcemy zachęcić do zastanowienia się nad meandrami i trajektoriami własnej płci uwzględniając powyżej opisaną wielowymiarowość. Chcemy zainspirować do poszukania odpowiedzi na przynajmniej niektóre z poniższych pytań/problemów: Jaką rolę pełni płeć w dookreślaniu (mojej) tożsamości? Jak wiąże się z wolnością, emancypacją, dyskryminacją? Czy odróżnianie płci jako „sex” od płci jako „gender”, ma dzisiaj twórczy charakter w badaniach? W jakim stopniu możemy ustrzec się przed binarnością płci i jego konsekwencjami? Czy warto i czy się da oddzielić czysto biologiczne aspekty płciowości od ich społeczno-kulturowego rozwinięcia? Jak oceniamy dzisiaj determinizm biologiczny, zgodnie z którym to, co społeczno-kulturowe, nie wpływa (lub wpływa w niewielkim stopniu) na to, co czysto biologiczne? Czy w naukach humanistycznych pomijamy lub zaniedbujemy rolę ciała, jego materialności, korporalności, elementów nietransparentnych (nieuświadamianych) ważnych dla charakterystyki płciowości? Jaką funkcję pełnią przedstawienia/reprezentacje płci w kulturze? Wyzwalającą czy zniewalającą? Czy sztuka może/powinna wpływać na formowanie płci? W jaki sposób? Jak płeć wiąże się z dystrybucją władzy i charakterem procesów politycznych? Jeśli kultura współczesna jest kulturą pośpiechu a obywatele/obywatelki są raczej konsumentami/konsumentkami, jaki obraz płci i płciowości preferuje i stabilizuje?