• Polski
  • English

Chinese-Polish Workshop on Applied Logic na Wydziale Humanistycznym

28.09  na Wydziale Humanistycznym UMK odbędzie się Chinese-Polish Workshop on Applied Logic. Wydarzenie to jest  połączone z konferencją  “Non-Classical Logic. Theory and Applications” (link http://ncl.umk.pl/LNK18/lnk18.html).

Jest to  druga edycja warsztatów, ale pierwsza w Polsce. Organizatorem spotkania jest Katedra Logiki UMK we współpracy z Wydziałem Filozofii KUL Jana Pawła II oraz pekińskim Beijng Normal University.

W warsztatach udział wezmą logicy z trzech chińskich ośrodków naukowych oraz  logicy z Torunia i Lublina.  Tematyka warsztatów dotyczy stosowania logik nieklasycznych do rozwiązywania problemów związanych z rozumowaniami deontycznymi i epistemicznymi.