• Polski
  • English

Biomedykalizacja nadpobudliwości. Socjologiczne studium przypadku wyłaniania się jednostki chorobowej jako faktu społecznego

Kierownik projektu: dr Michał Wróblewski