• Polski
  • English

WH na Forum Przedsiębiorczości Akademickiej

14 listopada 2018 w Auli UMK odbyło się na , na którym Wydział Humanistyczny zaprezentował swoją infrastrukturę badawczą i zaplecze naukowe w ramach oferty współpracy z biznesem. Po raz pierwszy Wydział znalazł się też w katalogu Forum, co zaowocowało zainteresowaniem firm. Pojawiły się nowe oferty współpracy, przy czym należy dodać, że nie są to pierwsze oferty. Wydział w ramach łączenia biznesu z nauką współpracuje już z przedsiębiorcami m.in. z Łodzi, Poznania i oczywiście Torunia.

Na zdjęciach: Prodziekan ds. Studenckich, dr hab. Anita Pacholik-Żuromska i doktorant kognitywistyki WH mgr Wojciech Sak symulują deficyty kognitywne u osób starszych (w ramach projektu Biura Karier i Idea Spin), Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Anita Pacholik-Żuromska i dr hab. Rafał Palczewski przed rozmowami bilateralnymi.