• Polski
  • English

2 nowe habilitacje na Wydziale

Rada Wydziału Humanistycznego podczas posiedzenia 17.01.2017  r. nadała stopień doktora habilitowanego: