Najlepszy
Wydział
Humanistyczny
w Polsce

Filozofię

Socjologię

Kognitywistykę

MISH-S

Medioznawstwo

Organizację opieki nad osobą starszą

Pracę socjalną

Psychologię

Studiuj

Faculty of Humanities of Nicolaus Copernicus University (Torun, Poland) would like to invite international students to spend one semester or a whole academic year in Toruń. Erasmus+ offers a great prospect for those who want to expand their knowledge studying in Poland.

Philosophy

Cognitive Science

Sociology

Psychology

Interdisciplinary Studies in Humanities

Image not available
Jednostki Wydziału
Lapidarium

Jeżeli się nie spodziewasz, nie znajdziesz niespodziewanego, bo ono jest niezbadane i trudne.

- Heraklit

Study at Faculty of Humanities